Squad

2019 PLAYER

No. Name Position Birthplace / Nationality
1 Nobuhiro KATO GK Saitama
2 Go IWASE DF Chiba
3 Masafumi MIYAGI DF Okinawa
4 Marcus Tulio TANAKA DF Brazil
5 Kyohei KUROKI DF Kumamoto
6 Yuki HONDA DF Aichi
7 Renan Carvalho Mota MF Brazil
8 Takuya SHIGEHIRO MF Hiroshima
10 Yoshihiro SHOJI MF Shizuoka
11 Yosuke YUZAWA MF Tochigi
13 Takumi MIYAYOSHI FW Shiga
14 Keiya SENTO MF Osaka
16 Jun ANDO DF Shiga
17 Yusuke MUTA DF Fukuoka
18 Reo MOCHIZUKI MF Shiga
19 Yohei ONO FW Tokyo
20 Junior Silva Ferreira MF Brazil
21 Keisuke SHIMIZU GK Hyogo
22 Tomoya KOYAMATSU MF Kyoto
23 Kazunari ICHIMI FW Kumamoto
24 Takahiro MASUKAWA DF Hyogo
25 Katsunori UEEBISU DF Kagoshima
26 Shogo SHIMOHATA DF Shiga
27 WU Shao Cong DF China
28 Kohei TOMITA DF Saitama
29 Katsuya NAKANO MF Nara
30 Yosuke ISHIBITSU DF Osaka
31 Shimpei FUKUOKA MF Nara
32 Soichiro KOZUKI MF Kyoto
34 Tomoya WAKAHARA GK Shiga
39 Sergio ESCUDERO FW Spain
41 Jun KANAKUBO MF Ibaraki